top
رنگ آمیزی | واحد کار مشاغل

رنگ آمیزی | واحد کار مشاغل

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودکان با مشاغل مختلف یک کاربرگ در این پست برای پرینت آورده شده است .

رنگ آمیزی | واحد کار مشاغل

در این تصویر سه شغل قاضی، پزشک، معلم و پلیس وجود دارد.

از بچه ها بخواهید به ترتیب علاقه به هر شغل آن ها را رنگ کنند.

- عکس را ذخیره کنید سپس پرینت بگیرید.

 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات