top
شعر | واحد کار پاییز

شعر | واحد کار پاییز

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودک با فصل پاییز و ریزش و زرد شدن برگ درختان این شعر را به کودکان آموزش دهید.

شعر | واحد کار پاییز

 

زرد و زرد و زرد                     برگها خشکیده

باد و باد و باد                         گلها رو چیده

بچه ها پاییز از راه رسیده (2)

بلبل عاشق                            رفته تو لونش

گنجشک زیبا                        تنها تو خونه اش

گلهای قاصد                              اینجا و آنجا

رو برگهای زرد                               تو حیاط ما

 

این شعر را در فصل پاییز در اردوها و یا در کلاس به صورت دسته جمعی بخوانید.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات