top
شعر | واحد کار پاییز

شعر | واحد کار پاییز

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودک با فصل پاییز و آب و هوا و ماه های تشکیل دهنده این ماه شعر این پست را به کودکان بیاموزید.

شعر | واحد کار پاییز

 

            پاییزه و پاییره       برگ درخت می ریزه

                 پاییز سه ماه داره             به سرما راه داره

                 مهر و آبان و آذر               مثل سه تا برادر

                 هرماه اون سی روزه          هر روزشم پاییزه

 

 

 این شعر را در فصل پاییز به کودکان بیاموزید.

 

 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات