top
کاردستی | واحد کار پرندگان | طوطی

کاردستی | واحد کار پرندگان | طوطی

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودک با انواع پرندگان در این پست کاردستی طوطی آموزش داده شده است.

کاردستی | واحد کار پرندگان | طوطی

مواد لازم:

 کاغذ رنگی یا مقوای رنگی

پر

چسب مایع

مداد

خط کش

دستور کار: 

ابتدا شکل های هندسی زیر را شامل :

دایره : دو عدد / کوچک

نیم دایره: دو عدد / بزرگ

مستطیل کشیده : یک عدد

با مداد روی مقوا یا کاغذ رنگی ترسیم کنید.

سپس دور آن را قیچی کنید.

 

 

برای بدن طوطی مستطیل را در نظر گرفته و به ترتیب اجزای بدن شامل بال های پرنده و سر را اضافه کنید.

اگر می خواهید بال پرنده متحرک باشد آن را با یک پونز بجسبانید و طرف دیگرش را با یک تکه پاک کن محکم کنید.

چشم پرنده را نقاشی کنید.

آخر پر های پرنده را بچسبانید.

 

 

مربیان مهد یا والدین طرح اعضای بدن حیوان را روی مقوا بکشند و به کودکان کمک کنند تا مهارت قیچی کردن منحنی را تمرین کنند سپس بچسبانند.

 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات