top
شعر | واحد کار بهار

شعر | واحد کار بهار

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: این شعر در مورد ماه های بهار و آب و هوا و ویژگی های بهاری میباشد.

شعر | واحد کار بهار

بهارم و بهارم

شکوفه های سفید
 
گل های تازه دارم
 
سه ماه دارم همیشه
 
فروردین اولیشه
 
اردیبهشت و خرداد
 
ماههای آخریشه
 
 
این شعر را والدین و مربیان مهد در فصل بهار میتوانند به کودکان بیاموزند و بخوانند.


مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات