top
شعر | واحد کار پاییز

شعر | واحد کار پاییز

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: در این پست شعری با موضوع تغییرات آب و هوایی پاییز آورده شده است.

شعر | واحد کار پاییز
زرد و زرد و زرد                     برگها خشکیده
 
باد و باد و باد                         گلها رو چیده
 
بچه ها پاییز از راه رسیده (2)
 
بلبل عاشق                            رفته تو لونش
 
گنجشک زیبا                        تنها تو خونه اش
 
گلهای قاصد                               اینجا و آنجا
 
رو برگهای زرد                               تو حیاط ما
 
 
 
 
مربیان و والدین گرامی این شعر را در فصل پاییز بخوانید.
 
 

 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات