top
شعر | روز درختکاری

شعر | روز درختکاری

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودک با درخت شعر یکی از بهترین گزینه هاست . در این پست یک شعر در مورد درخت آورده شده است.

شعر | روز درختکاری
من یه درخت هستم           بلند و سبز هستم
 
تو خاک ریشه دارم           رو شاخه میوه دارم
 
پاک می کنم هوا را         شاد می کنم  شما را 
 
اگر تو  ماه اسفند            تو یک نهال بکاری 
 
سال دیگه می بینی           که یک درخت داری
 

والدین و مربیان گرامی میتوانید برای آشنایی کودک دلبندتان با درخت و روز درخت کاری این شعر را با هم بخوانید.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات