top
شعر | واحد کار پاییز

شعر | واحد کار پاییز

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودک با فصل پاییز و ریزش و زرد شدن برگ درختان این شعر را به کودکان آموزش دهید.

شعر | واحد کار پاییز

من که چنین عزیزم
خزونم و پاییزم
تو فصل من میوزه باد
بارون و طوفان هم میاد
هوا یه خورده سرد میشه
برگ درختها زرد میشه
میوه ی من زالزالکه
خزون توی فصلها تکه  

این شعر را در فصل پاییز در اردوها و یا در کلاس به صورت دسته جمعی بخوانید.                                                                                                        مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات