top
رنگ آمیزی | واحد کار میلاد حضرت مسیح

رنگ آمیزی | واحد کار میلاد حضرت مسیح

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودکان با فصل زمستان و تغییرات آب و هوایی و میلاد حضرت مسیح یک کاربرگ رنگ آمیزی در این پست آورده است .

رنگ آمیزی | واحد کار میلاد حضرت مسیح

ابتدا عکس را ذخیره کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات