top
اریگامی | واحد کار روز جهانی پست | پاکت نامه

اریگامی | واحد کار روز جهانی پست | پاکت نامه

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: برای آشنایی کودک با پاکت نامه در این پست یک اریگامی زیبا آورده شده است.

اریگامی | واحد کار روز جهانی پست | پاکت نامه

طرز ساخت:

کاغذ رنگی با رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید. و آن را به شکل لوزی برش بزنید سپس از قسمت سفید کاغذ روی سطح صافی قرار دهید.

در ابتدا بایستی نقطه مرکزی لوزی را به دست آورید برای این کار، دو گوشه سمت راست و چپ را روی هم منطبق کنید، باز کنید و مجددا دو گوشه بالا و پایین لوزی را روی هم منطبق کنید و دوباره باز کنید تا نقطه مرکزی لوزی که محل تلاقی دو قطر آن است، به دست آید.

از دو گوشه سمت راست و چپ لوزی تا نقطه وسط  لوزی تا کنید.

اریگامی پاکت نامه

دو خط چین موازی افقی همانند شکل زیر را در نظر بگیرید و دقت کنید که خط چین زیرین به نقطه مرکزی لوزی نزدیک تر است و خط چین بالایی در فاصله دورتری از مرکز لوزی قرار دارد.

از گوشه پایینی لوزی تا خط چین زیرین که در مرحله قبل در نظر گرفته اید، تا کنید.

اریگامی پاکت نامه

مطابق شکل زیر دو ذوزنقه سمت راست و چپ پایین تصویر را تا خط چین در نظر گرفته زیرین، به سمت داخل تا کنید.

اریگامی پاکت نامه

هر سه تای آخر را باز کنید.

اریگامی پاکت نامه

مجددا از روی خط تایی که از مرحله قبل باقی مانده است، تا کنید ولی با این تفاوت که ابتدا دو ذوزنقه راست و چپ را تا کنید و سپس شکل وسط را از تا خط چین افقی زیرین تا کنید.

اریگامی پاکت نامه

روی سه قسمتی که در مرحله قبل تا کردید را کمی چسب مایع بزنید و کمی بالاتر از نقطه مرکزی لوزی تا کنید.

اریگامی پاکت نامه

و در مرحله آخر از روی خط چین در نظر گرفته بالایی، گوشه بالا را به سمت پایین تا کنید تا درب پاکت شما بسته شود.

اریگامی پاکت نامه

 

 

میتوانید به مناسبت روز جهانی پست از درست کردن این اریگامی زیبا لذت ببرید.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات